Axenda

CONVOCATORIA ASEMBLEA 2023

Pola presente, convócase a Asemblea Xeral Ordinaria da Asociación PuntoGal que terá lugar

Data:  20 de setembro de 2023

Hora: 

1ª Convocatoria: 17:30 horas (CEST)

2ª Convocatoria: 18:00 horas (CEST)

 

Celebración: Cersia Empresa, e conexión online para quen non se poida achegar

 

No caso de que calquera persoa asociada non poda acudir,  seguirá existindo a posibilidade de delegar o seu voto (delegación de voto) enviando o documento cuberto e dixitalizado por correo electrónico (info@dominio.gal), antes do 19 de setembro de 2023. Cada socio poderá ter un máximo de 1 voto delegado, é dicir, o seu voto persoal máis outro en representación daquel membro que lle outorgue a delegación do voto ao seu favor.

Orde do día:

  1. Aprobación se procede da acta da sesión anterior
  2. Proclamación de candidaturas
  3. Informe sobre a actividade da Xunta Directiva
  4. Aprobación, se procede, do exercicio económico do 2022
  5. Aprobación, se procede, do orzamento de 2023
  6. Asuntos en trámite
  7. Rogos e preguntas

Santiago de Compostela, 14 de agosto de 2023

Manuel González González Presidente