CONTACTO

Formulario de contacto

*

Se necesitas porte en contacto connosco para expor as túas dúbidas, preguntas, suxestións… relacionadas co proxecto PuntoGal podes facelo mediante este formulario de correo ou ben a través destoutras vías.

  • Asociación PuntoGal
  • Rúa Tabernas 11
  • 15001 A Coruña
  • A Coruña – Galicia
  • Teléfono: 670 226 268
O horario de atención telefónica é de 10.00 a 14.30 horas de luns a venres. Os teus datos serán tratados baixo a Política de Privacidade e Protección de Datos    

Puntogal

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento: Asociación Puntogal
Finalidades do tratamento Responder as dúbidas e suxestións recibidas.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento da persoa interesada
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través do email info@dominio.gal