PuntoGal axuda coa dixitalización no APOI

O Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade (APOI) é o programa de dixitalización, catalogación, estudo e difusión do patrimonio inmaterial que desde o Museo do Pobo Galego se puxo a andar en abril de 2007.É un arquivo público e accesible que ofrece gravacións orais e musicais e os datos necesarios para poñelas no seu contexto cultural. Os primeiros fondos musicais do APOI foron doados por Baldomero Iglesias (Mero) e Xosé Luís Rivas (Mini), os cales, cando cederon o seu arquivo persoal ao Museo do Pobo Galego, fixeron sempre explícita a súa firme opción por facer públicas as súas gravacións para que "volvan ao pobo do que saíron, tal como a xente do pobo llas fixo chegar a eles". Esta entrega xenerosa non constitúe a súa contribución exclusiva, senón que manteñen a colaboración nos traballos de edición e información dos materiais. Hoxe, o APOI leva editados case 25.000 cortes de audio, que pouco a pouco se van poñendo online para permitir a súa difusión entre o público. O máis antigo data de 1972, e o máis novo podería ser de hoxe mesmo, porque as achegas seguen na actualidade. Cando chega unha gravación ao APOI, pasa por diferentes pasos: Dadas as características técnicas das fitas magnéticas nas que...

Ver máis