Novas

Asemblea Ordinaria da Asociación PuntoGal

O pasado 15 de setembro, a Asociación PuntoGal realizou a súa Asemblea anual, que foi híbrida presencial-online por causa da pandemia causada pola Covid-19.

Nesta reunión entre outras cousas, se levaron a cabo as eleccións para os cargos saíntes da xunta directiva. Finalmente foron elixidos,  ao non haber máis candidaturas, os candidatos presentados, como establecen os Estatutos da Asociación, quedando a composición da directiva como segue:

Presidente: Manuel González González

Vicepresidente: Camilo Regueiro López

Secretaria: Edita de Lorenzo Rodríguez

Tesoureiro: Marcos Fernández Otero

Vogais:

Anton Gómez Méixome

Manuel Bermejo Patiño

Javier Fernández Fraga

Sergio Aramburu Gullán

Ramón Paz González

Tras as eleccións tivo lugar a xuntanza anual, onde se presentaron as contas do 2020 e se aprobaron os orzamentos do 2021. O director xeral do dominio, Darío Janeiro, informou de todas as actuacións e convenios que se levaron a cabo durante este último ano.