Asociación Paspallás

Escola  plural, aberta e participativa para a formación e preparación de educadoras e animadoras de actividades de lecer e ocupación do tempo libre.

Universidade da Coruña

Fundada en 1989, a Universidade da Coruña é unha universidade pública con campus nas cidades de A Coruña e Ferrol.

Universidade de Vigo

Fundada en 1990, a Universidade de Vigo é unha universidade pública con campus nas cidades de Vigo, Ourense e Pontevedra.

Amencer Asociación Xuvenil

Asociación xuvenil que leva traballando en Ourense desde 1987 no eido do tempo libre con nenas, adolescentes e mozas desa cidade.

Asociación Oral de Galicia

Entidade sen ánimo de lucro fundada en 1997 en Vigo por un grupo interesado na conservación das tradicións populares improvisadas de carácter oral.

Xurimaru

Consultoría baseada no Milladoiro (Ames) que traballa en eidos como mercadotecnia, deseño, programación e xestión en redes sociais.

AGASOL

Agasol é unha asociación de empresas de software libre que quere promocionar un modelo de sociedade do coñecemento.