Entidade sen ánimo de lucro fundada en 1997 en Vigo por un grupo interesado na conservación das tradicións populares improvisadas de carácter oral.

Related projects