Creada no ano 2000 para agrupar ás xornalistas de Galicia, poñelas en contacto, ofrecerlles servizos e vantaxes colectivas e defender os seus dereitos.

Related projects