Creado en 1976 para investigar, conservar, divulgar, defender e promover a cultura galega e desenvolver un museo ao servizo destes obxectivos.

Related projects