Desde 2008, no blog desta asociación colaboran os fundadores da Voz de Vilalba, con información de novas locais, e referencias á primeira época en papel.

Related projects