Asociación transfronteiriza que integra as 34 principais cidades de Galicia e o Norte de Portugal, baixo os auspicios da Unión Europea.

Related projects