Corporación que vela polos dereitos, deberes e prestixio do Enxeñeiros Técnicos Industriais na provincia de A Coruña, con sedes en Santiago e Ferrol.

Related projects