Centro galego con actividades para todos os galegos residentes en Mar del Plata. Destacan a súa escola de gaita e de lingua e literatura gallgas.

Related projects