Entidade creada para axudar, fomentar as relacións e representar os intereses dos titulados en Enxeñería de Telecomunicacións de Galicia.

Related projects