Asociación constituída en 1994 que agrupa a case todas as empresas relevantes da produción audiovisual e multimedia de Galicia.

Related projects