Experiencia entre escolas galegas e portuguesas destacando a cultura común galego-portuguesa e os elementos culturais transfronteirizos.

Related projects