Centro galego fundado en Bos Aires en 1984 para contribuir á difusión da cultura galega por medio dos seus grupos artísticos e de traballos de investigación.

Related projects