Coordinar as diferentes equipas de normalización lingüística dos centros educativos da zona para planificar actividades.

Related projects