La Fundación para o fomento da calidade industrial e desenvolvemento de Galicia promueve la difusión e implementación de políticas de calidad.