O Dicionario Galego das Tecnoloxías da Información, digaTIC, desenvolvido dende a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicacións de Galicia co financiamento da Consellaría de Innovación e Industria da Xunta de Galicia, xa está dispoñible a través da web, informa Código Cero. O dicionario permite á comunidade tecnolóxica a consulta dun amplo léxico técnico en galego que facilite a utilización e a propagación da nosa lingua nese ámbito, aglutinando un traballo conxunto de tecnólogos das TIC, deseñadores de aplicacións, docentes, lexicógrafos… que dende novembro de 2008 colaboran na procura dun conxunto de termos de proveito para todas as áreas técnicas do coñecemento. Esta versión dixital conta con 4.000 termos e vai presentarse oficialmente o vindeiro día 15 no Hotel Porta do Camiño de Santiago de Compostela.