Santiago de Compostela, 14 de xaneiro de 2019.– A Asociación PuntoGal sorteará entre os seus seguidores de Twitter, 20 paraugas co logo do dominio. Para poder entrar neste sorteo terán que facerse seguidores da páxina de PuntoGal (@punto_gal), se non o son xa e rechouchíar a mensaxe. A fináis de mes, farase o sorteo e comunicaranse os gañadores.

Moita sorte!