Santiago de Compostela, 30 de xuño de 2017.- Os novos membros da Xunta Directiva da Asociación PuntoGal foron elixidos o día 29 de xuño de 2017.
Conforme á Convocatoria de Eleccións á Xunta Directiva, e cumprindo co acordado na Asemblea do día 20 de decembro de 2016, publicamos a listaxe de membros elixidos:
  • Presidente: Manuel González González
  • Secretaria: Edita de Lorenzo Rodríguez
  • Vogalía num. 3: Sergio Aramburu Guillín
  • Vogalía num. 5: Ramón Paz González
Seguindo as premisas da convocatoria, dado que só houbo unha candidatura para un posto ou vogalía, esta foi declarada electa automáticamente.