A Asociación PuntoGal convoca a súa asemblea xeral ordinaria e a asemblea extraordinaria para a celebración de eleccións parciais á súa xunta directiva. A continuación publícanse as ordes do día de ambas convocatorias

O próximo día 9 de xullo de 2019 se levará a cabo a Asemblea Extraordinaria da Asociación.O acto terá lugar no Edificio Cersia, Rúa Alcalde López Pol, s/n, San Lázaro, en Santiago de Compostela.

Orde do día:

 1. Eleccións parciais a cargos da Xunta Directiva
  1. Vicepresidente
  2. Tesoureiro
  3. Vogal 1
  4. Vogal 2
  5. Vogal 4

O próximo día 9 de xullo de 2019 se levará a cabo a Asemblea Ordinaria da Asociación.O acto terá lugar no Edificio Cersia, Rúa Alcalde López Pol, s/n, San Lázaro, en Santiago de Compostela.

Orde do día:

 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior
 2. Informe sobre a actividade da Xunta Directiva
 3. Aprobación, se procede, do exercicio económico de 2018
 4. Aprobación, se procede, do orzamento de 2019
 5. Asuntos de trámite
 6. Rogos e preguntas

Hora:

 • 1ª convocatoria: 18:00
 • 2ª convocatoria: 18:30