A Asociación PuntoGal informa que o próximo 4 de xullo levarase a cabo a Asemblea Xeral Ordinaria da Asociación. O acto terá lugar no Edificio Cersia, Rúa Alcalde López Pol, s/n, Santiago de Compostela. Hora:
  • 1ª convocatoria: 17:00
  • 2ª convocatoria: 17:30