A Asociación PuntoGal informa que o próximo día 29 de xuño de 2017 se levará a cabo a Asemblea Ordinaria da Asociación.O acto terá lugar no Edificio Cersia, Rúa Alcalde López Pol, s/n, San Lázaro, en Santiago de Compostela. Hora:
  • 1ª convocatoria: 17:00
  • 2ª convocatoria: 17:30