Santiago de Compostela, 27 de xuño de 2017.- Publicación das Candidaturas Definitivas á Xunta Directiva. Conforme á convocatoria de Eleccións á Xunta Directiva e cumprindo co acordado na Asemblea do 20 de decembro de 2016, publicamos a listaxe de candidaturas presentadas ós diferentes cargos electos:
  • Presidente: Manuel González González
  • Secretaria: Edita de Lorenzo Rodríguez
  • Vogalía num. 3: Sergio Aramburu Guillín
  • Vogalía num. 5: Ramón Paz González