Publicación das Candidaturas Definitivas á Xunta Directiva

 Conforme á Convocatoria de Eleccións á Xunta Directiva, e cumprindo co acordado na Asemblea do día 12 de decembro de 2014, publicamos a listaxe de candidaturas presentadas aos diferentes cargos electos.
  • Vicepresidencia: Camilo Regueiro
  • Tesourería: Marcos Fernández
  • Vogal 1: Antón Gómez Méixome
  • Vogal 2: Javier Fernández
  • Vogal 4: Manuel Bermejo
Seguindo as premisas da convocatoria, dado que só hai unha candidatura para un posto ou vogalía, esta é declarada electa automaticamente.