Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2017.- A Asociación PuntoGal axudou a Biblioteca de Galicia, dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a facer unha escolma dos dominios .gal, cedidos a través dun convenio de colaboración subscrito entre ambas entidades.

Estes datos foron cedidos a Biblioteca Nacional de España, para formar parte da colección web de Galicia e o seu depósito legal electrónico.

Pódense consultar máis datos nas webs das bibliotecas:

http://www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2018/1001-recoleccion-dominio-gal.html

http://bibliotecadegalicia.xunta.gal/gl/actualidade/avisos/arquivo-web-de-galicia-primeira-colleita-do-dominio-gal