Autorización dos pais/titores de menores ao concurso de microrrelatos